Editörlüğünü yapmış olduğunuz 349 kültür varlığı görüntüleniyor.
Serdar Mahallesi Camii, Gümülcine
Tarihi Cami
Eski Camii Çeşmesi, Gümülcine
Çeşme
Kır Mahalle Camii, Gümülcine
Tarihi Cami
Şehreküstü Camii, Gümülcine
Tarihi Cami
Kesikbaş Camii Haziresi, Gümülcine
Hazire-Mezarlık
Kesikbaş Camii, Gümülcine
Tarihi Cami
Kayalı Camii Haziresi, Gümülcine
Hazire-Mezarlık
Kayalı Medresesi, Gümülcine
Medrese
Yeni Camii Haziresi, Gümülcine
Hazire-Mezarlık
Yeni Camii Kütüphanesi, Gümülcine
Kütüphane
Hacı Mehmet Çeşmesi, Gümülcine
Çeşme
Mithimna Kalesi, Midilli
Kale
Ambeliko Kulesi, Midilli
Savunma Kulesi
Midilli Kalesi
Midilli Kalesi, Midilli
Kale
Veli Paşa Medresesi, Midilli
Medrese
Viğla Camii, Midilli
Tarihi Cami
Ipsilometopo Köyü Camii, Midilli
Tarihi Cami
Filia Köyü Camii, Midilli
Tarihi Cami
Yakup Ağa Çeşmesi, Midilli
Çeşme
Sigri Hamamı, Midilli
Hamam
Sigri Camii, Midilli
Tarihi Cami
Sigri Kalesi
Sigri Kalesi, Midilli
Kale
Sarı Ilıca Çeşmesi, Midilli
Çeşme
Pilmar Çeşmesi, Midilli
Çeşme
Çeşme 5, Midilli
Çeşme
Masagra Köyü Hamamı, Midilli
Hamam
Fatima Hatun Çeşmesi, Midilli
Çeşme
Çeşme 4, Midilli
Çeşme
Hasan Reis Hamamı, Midilli
Hamam
Hasan Reis Camii, Midilli
Tarihi Cami
Hacı Osman Çeşmesi, Midilli
Çeşme
Çeşme 3, Midilli
Çeşme
Hacı Muhammed Ağa Medresesi, Midilli
Medrese
Yeni Camii Kuş Evi, Midilli
Kuş Evi
II. Abdülhamid İdadisi, Midilli
Okul
Vezir Hasan Bey Camii, Midilli
Tarihi Cami
Çeşme 2, Midilli
Çeşme
Emine Hatun Çeşmesi, Midilli
Çeşme
Ayşe Hatun Çeşmesi, Midilli
Çeşme
Çeşme 1, Midilli
Çeşme
Mithimna Hamamı, Midilli
Hamam
Hacı Mustafa Çeşmesi, Midilli
Çeşme
Hanzade Mescidi, Rodos
Hanzade Mescidi, Rodos
Tarihi Cami
Kara Ali Mezarlığı, Sakız Adası
Hazire-Mezarlık
Piyale Paşa Camii Şadırvanı, Sakız Adası
Şadırvan
Piyale Paşa Camii, Sakız Adası
Tarihi Cami
Piyale Paşa Rüştiyesi, Sakız Adası
Okul
Mehmet Paşa Çeşmesi, Sakız Adası
Çeşme
Mecidiye Camii Çeşmesi, Sakız Adası
Çeşme
Yeni Hamam, Sakız Adası
Hamam
Medya Galerisi