Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi

“Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi”, Tarsus kentinin merkezi iș alanında, geleneksel ticaretin ve zanaatın sürdürüldüğü tarihi ticaret merkezi niteliği gösteren bir kentsel alandır. Alan, geçmișten günümüze dek sürdürdüğü geleneksel ticaret ișlevinin yansıması olarak, ürettiği doku ile kendine özgü nitelikler taşımaktadır. On dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl bașındaki Çukurova Bölgesi’ni araștırmıș olan Rother (1971), bu çalıșmada “Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi” olarak adlandırılan bölgenin Osmanlı dokusu özelliklerini koruduğunu belirtmektedir. Rother, 1960’lı yıllarda da bölgenin fiziksel dokusunda önemli değișiklikler olmadığını ve ticaretin genellikle geleneksel ve yöresel özellikler gösterdiğini ifade etmektedir.

Kaynak: Tolga Ünlü, 2009, Kentsel Dönüșüm Sürecinin Tasarlanması: Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi, TMMOB Şehir Plancıları Odası

✶ Medya
Bir cevap yazın