Tren Tamir Atölyesi, Kırklareli

Tek katlı, dikdörtgen planlı yapının üst örtüsü tamamen yoktur. Ancak yatay dereli çatı (iki sıra beşik çatı) ile örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Yapının ön cephesinde iki büyük kapı açıklığı bulunmaktadır. Kapı üzerlerinde tuğla malzemeden yapılmış basık kemerler ortada kare bir ayak üzerine oturmaktadır. Kare ayak üzerinde ve yan duvarlarda kapı menteşeleri bulunmaktadır. Menteşelerin karşılıklı oluşundan her kapının ikişer kanadı olduğu anlaşılmaktadır. Yapının doğu cephesi üzerinde basık kemerli dört adet kapı girişi yer almakta olup, üst kısımlarında belirli aralıklarla konumlanmış yirmibir adet muhtemelen kirişlerin oturduğu hatıl yuvaları yer almaktadır. Kiriş açıklıklarından ve tuğla kalıntılarından bu cephe üzerinde revaklı bir ön kısım olduğu anlaşılmaktadır. Sivri kemer alınlıklar üzerinde tuğla ile çevrili yuvarlak iki adet kapalı pencere bulunmaktadır. Arka cephesinde ortada bir paye ve yanlarında ikişer adet basık kemerli pencere bulunmaktadır. Batı cephesinde yine ortada bir paye ve yanlarında ikişer adet basık kemerli pencere yer almaktadır. Cephe üzerindeki alınlıklarda tuğla ile çevrili yuvarlak kemerli iki adet pencere açıklığı vardır. Cepheler üzerindeki pencereler dikdörtgen ve basık kemerlidir. Yapı kagir tekniğinde inşa edilmiş olup, yer yer altı sıra yontulmuş kireç taşı üzerinde üç sıra tuğla kuşaklama biçiminde bir duvar tekniği söz konusudur.

Kaynak: Tren Tamir Atölyesi | Kırklareli Kültür Varlıkları Envanteri (kirklarelienvanteri.gov.tr)

Bir cevap yazın