Varak Surp Haç Manastırı
Kilise ve Manastır
Palu Surp Lusaroviç Kilisesi
Kilise ve Manastır
Apik Unciyan Villası
Yalı, Köşk, Konak
Makruhyan Ermeni Okulu
Okul
Özel Bezciyan Ermeni İlkokulu – Ortaokulu
Okul
Surp Hreşdagabet Kilisesi, Kumkapı
Kilise ve Manastır
Villa İpranosyan
Yalı, Köşk, Konak
Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Sivas
Kilise ve Manastır
Arapyan Ispartalyan Köşkü
Okul, Yalı, Köşk, Konak
Vakıf Evleri, Kumkapı
Konut
Malkara Ermeni Kilisesi
Fabrika, Kilise ve Manastır
Eski Gümüşhane Ermeni Mezarlığı
Hazire-Mezarlık
Surp Yerrortutyun Kilisesi Papaz Evi
Konut
Surp Yerrortutyun Kilisesi
Kilise ve Manastır
Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi, Afyonkarahisar
Kilise ve Manastır
Bursa Ermeni Katolik Kilisesi
Kilise ve Manastır
Taş Köprü, Davalı Yaylası
Taş Köprü, Davalı Yaylası
Köprü
Rumelihisarı Ermeni Mezarlığı
Hazire-Mezarlık
Kuruçeşme Ermeni Mezarlığı
Hazire-Mezarlık
Kınalıada Ermeni Mezarlığı
Hazire-Mezarlık
Kandilli Ermeni Mezarlığı
Hazire-Mezarlık
Edirnekapı Ermeni Mezarlığı
Hazire-Mezarlık
Büyükdere Ermeni Mezarlığı
Hazire-Mezarlık
Ani Surp Stephanos Kilisesi
Kilise ve Manastır
Karanazar Nezaretyan Konağı
Yalı, Köşk, Konak
Avak Pınarı
Avak Pınarı
Diğer Türler
Gavur Hamamı, Akşehir
Hamam
Zeytun
Tarihi Kent
Hişet Aziz Etienne Kilisesi
Kilise ve Manastır
Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi
Kilise ve Manastır
Sahak-Mesrob Okulu
Okul
Bomonti Ermeni Katolik İlkokulu-Ortaokulu
Okul
Nersesyan Okulu
Okul
Surp Minas Kilisesi, Ulukale
Kilise ve Manastır
Şapel – Kalecik, Hozat
Şapel
Ulukale, Çemişgezek
Tarihi Köy
Gölbağı Ermeni Kilisesi
Kilise ve Manastır
Surp Sarkis Ermeni Kilisesi, Menemen
Kilise ve Manastır
Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi, Bayındır
Kilise ve Manastır
Miyadin Kilisesi, Çemişgezek
Kilise ve Manastır
Gülbenkyan Hanı
Pasaj-İşhanı
Surp Stepanos Ermeni Kilisesi Çeşmesi
Çeşme
Tarihi Soba Dükkânı, Caferağa
Dükkân
Ergan Surp Garabed Manastırı
Kilise ve Manastır
Surp Alberik Manastırı
Kilise ve Manastır
Ardak Akmurat Çeşmesi
Ardak Akmurat Çeşmesi
Çeşme
Antranik Halacyan Çeşmesi
Antranik Halacyan Çeşmesi
Çeşme
Ermeni Patrikhanesi
Ermeni Patrikhanesi
Diğer Türler
Ermeni Katolik Kilisesi, Kocamustafapaşa
Kilise ve Manastır
Azaryan Apartmanı
Apartman