Editörlüğünü yapmış olduğunuz 1790 kültür varlığı görüntüleniyor.
Argıt Hanı
Kervansaray
Sertavul Han
Kalıntı, Kervansaray
Kamereddin Han, Ulukışla
Kalıntı, Kervansaray
Hızır Bey Hamamı, Bafra
Hamam
Müderris İbrahim Efendi Camii
Tarihi Cami
Derviş Bey Camii, Ardahan
Tarihi Cami
İbrahim Bey Hamamı, Didim
Hamam, Kalıntı
İbrahim Bey Camii, Didim
Kalıntı, Tarihi Cami
Gök Kubbe Camii
Tarihi Cami
Gıyasiyye Medresesi, Hargird
Medrese
Kuhpaya Kervansarayı
Kervansaray
Mahyar Kervansarayı
Kervansaray
Maranjab Kervansarayı
Kervansaray
Şah Abbas Kervansarayı, Feresfec
Kervansaray
Şah Abbas Kervansarayı, Bisütun
Kervansaray
Por-Bajin
?, Kale, Kalıntı
Sahib-ül Emir Camii, Tebriz
Tarihi Cami
Herat Ulu Camii
Tarihi Cami
Abdullah Ensari Türbesi
Türbe
Namakdan Köşkü
Yalı, Köşk, Konak
Moğolküre Yazıtı
Anıt ve Heykel, Yazıt
Övör Khavtsal Kurgan II
Anıt Mezar
Övör Khavtsal Kurgan IV
Anıt Mezar
Şiveet Ulaan Anıt Kompleksi
Dongoyn Şiree Yazıtları
Yazıt
Karabalgasun Yazıtı
Yazıt
Baybalık
Tarihi Kent
Ordubalık
Ordubalık
Tarihi Kent
Altun Tamgan Tarhan Yazıtı
Rölyef, Yazıt
Bömbögör Yazıtı
Yazıt
Yorçı Yazıtı
Yazıt
Kül Çor Yazıtı
Kül Çor Yazıtı
Yazıt
Şine Us Yazıtı
Şine Us Yazıtı
Yazıt
Karsakpay Yazıtı
Yazıt
Karı Çor Tigin Yazıtı
Yazıt
Hindistan Büyükelçiliği Binası, Çankaya
Elçilik
Atabey Konağı, Nevşehir
Yalı, Köşk, Konak
Meryem Ana Kilisesi, Nevşehir
Kilise ve Manastır
Oğul Paşa Türbesi
Türbe
Eski Sağlık Memurları Okulu
Okul
Denizli Eski Hükümet Konağı
Kamusal Yapı
Sarar İlkokulu, Çankaya
Okul
Hüseyin Tönge Evi
Konut
Ziraat Bankası Binası, Edirne
Banka
Eski Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü Binası
Okul
Parter
Büyük Sinema, Çankaya
Diğer Türler
Eski Maliye Okulu, Altındağ
Okul
Ankara Tenis Kulübü Binası
Diğer Türler
Cephanelik, Erzurum
Depo
Kars Halkevi Binası
Kamusal Yapı
Medya Galerisi