Editörlüğünü yapmış olduğunuz 119 kültür varlığı görüntüleniyor.
Cimşit Paşa Külliyesi
Tarihi Cami
Şeyh Ali Sebdi Türbesi
Türbe
Şadyan Köprüsü
Köprü
Maden Tarihi Hükümet Konağı
Kamusal Yapı
Maden Saat Kulesi, Elazığ
Saat Kulesi
Tomisa Kalesi
Kale
Şemsiyetepe Höyüğü
Höyük
Mar Ahron Manastırı
Kilise ve Manastır
Pulur Höyük, Tunceli
Höyük
Derun-i Hisar Kalesi
Kale
Çelebi Ağa Camii
Tarihi Cami
Sungur Bey Camii
Tarihi Cami
Ağın Ulu Camii
Tarihi Cami
Hacı Özbek Camii
Tarihi Cami
İznik Çini Fırınları
Kalıntı
Şems Bezirgan Camii, Divriği
Şems Bezirgan Camii
Tarihi Cami
Ayanağa Konağı, Divriği
Ayanağa Konağı
Yalı, Köşk, Konak
Mirliva Ahmet Bey Camii
Tarihi Cami
Çarşı Hamamı, Arapgir
Hamam
Millet Han, Arapgir
Kervansaray
Gümrükçü Osman Paşa Camii
Tarihi Cami
Molla Eyüp Mescidi
Mescit, Tarihi Kütüphane
Caferpaşa Camii
Tarihi Cami
Azep Bey Camii ve Türbesi
Türbe
Kedili Tekke
Tekke
Üç Hanım Kızlar Türbesi
Türbe
Kocanaip Camii
Tarihi Cami
Yahşi Bey Türbesi
Türbe
Gülçiçek Hatun Türbesi
Türbe
Altıparmak Camii
Tarihi Cami
Seyyid Usul Tekkesi
Tekke
Geruş Sinagogu
Sinagog
Şahabettin Paşa Camii
Tarihi Cami
Nakkaş Ali Mescidi
Mescit
Satı Fakih Mescidi
Mescit
Oruç Bey Hamamı
Hamam
Oruç Bey Türbesi
Türbe
Güranlı Mescidi ve Türbesi
Mescit, Türbe
Lala Şahin Paşa Medresesi
Medrese
Veled-i Yaniç Camii
Tarihi Cami
Çırağbey Camii
Tarihi Cami
Kavaklı Cami, Bursa
Tarihi Cami
Haraççıoğlu Medresesi
Medrese
Yerkapı Camii
Tarihi Cami
Dar’ül Kurra Muallimhanesi
Medrese
Yer Kapı, Bursa
Kent Kapısı
Tahtakale Kapısı, Bursa
Kent Kapısı
Fabrika-i Hümayun, Bursa
Kamusal Yapı
Alaeddin Paşa Camii, Bursa
Tarihi Cami
İsa Bey Fenari Camii
Tarihi Cami
Medya Galerisi