Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi Türkiye'nin kuzeybatısındadır.

Marmara Bölgesi, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir.

Köprü niteliği ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağladığı söylenebilir. Yaklaşık 67.000 kilometrekarelik bir yüzölçüme sahip olup Türkiye'nin %8,5'ine karşı gelir.[1]

Marmara Denizi de yaklaşık 11.000 km²'lik yüzölçümüyle bu bölgenin bir iç denizi durumunda olup bölgenin tam ortasını kaplar. Marmara Bölgesi'nin toplam nüfusu TÜİK 2009 yılı nüfus sayımına göre 23 milyondan fazladır.

Marmara Bölgesinde sanayi, ticaret, turizm ve tarım gelişmiştir. Bölgedeki en gelişmiş sanayi İstanbul-Bursa-Kocaeli şehirlerinde olmakla birlikte bölgenin diğer yörelerinde de yaygın sanayi faaliyetleri vardır. Başlıca sanayi ürünleri olarak; otomotiv endüstrisi parçaları,çeşitli metal ürünler, işlenmiş gıda, dokuma, hazır giyim, çimento, kimya, kâğıt, petrokimya ürünleri, beyaz eşya sayılabilir.

Marmara Bölgesi 2019 İhracat Haritası

Ekili alanların yaklaşık yarısı buğday olup buğdayı şekerpancarı, mısır ve ayçiçeği izler. Bölge, Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık %73'ünü, mısır üretiminin ise yaklaşık %30'unu gerçekleştirir. Bağcılık da hayli gelişmiş olup Tekirdağ, Şarköy, Mürefte, Avşa ve Bozcaada üzüm ve şarapları meşhurdur.

Yedi coğrafi bölge içinde yükseltisi en az olan bölgedir. Ekili-dikili arazi oranı %30'dur. Ormanlık alan oranı %11,5'tir. Kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliği yaygındır. Nüfus ve nüfus yoğunluğu, göç alması nedeniyle çok yüksektir. Enerji tüketimi ve turizm gelirleri en yüksek bölgedir.

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli tamamen bölge sınırları içinde; Sakarya ve Bilecik'in Karadeniz Bölgesi'nde toprakları olup; Bursa ve Balıkesir'in Ege Bölgesi'nde de toprakları vardır. Çanakkale ilinin topraklarının çok büyük bir bölümü Marmara Bölgesi içinde olup sadece Edremit Körfezi çevresindeki yerleşim yerleri Ege Bölgesi sınırları içinde kalır.

Marmara bölgesi'nin en büyük kenti İstanbul'dur. Marmara Bölgesi'ndeki en küçük kenti ise Yalova'dır.

İstanbul, Marmara bölgesinin yoğun nüfuslu olmasında önemli bir rol oynar. İl merkezleri baz alındığında Marmara Bölgesinde yer alan iller şunlardır.

İstanbul
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
Çanakkale
Kocaeli
Yalova
Sakarya
Bilecik
Bursa
Balıkesir

Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan iller

Marmara Denizi'ne kıyısı bulunmayan iller

Marmara Bölgesi'nin, yine bölge bazında olan 14 komşusu vardır. Güneyde Ege Bölgesi, doğuda Karadeniz Bölgesi ve güneydoğuda İç Anadolu Bölgesi karadan bölgeyi kuşatmıştır. Bölgenin adını aldığı Marmara Denizi haricinde; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya illeri aracılığı ile Karadeniz'e; Çanakkale, Edirne ve Balıkesir illeri aracılığı ile de Ege Denizi'ne kıyısı vardır.

  1. ^ Ayşegül Celepoğlu ((Ed.)). Türkiye 2007. Başbakanlık Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Türk Haberler Ajansı'na hazırlatılmıştır. s. 27. 
Vikipedi sayfasından oku - Düzenle
Haznedarbaşı Hacı Mehmet Efendi Apartmanı Seramik Panoları
Duvar Panosu
Enön Apartmanı Seramik Panosu
Duvar Panosu
Doğa Apartmanı Mozaik Panosu
Duvar Panosu
Korugan, Elmasburnu
Korugan
Korugan, Güneyli Köyü
Korugan
Oktay Rifat’ın Yaşadığı Ev
Konut
Çağlayan Kaskadlar
Diğer Türler
Çadır Köşkü, Kağıthane
Yalı, Köşk, Konak
Sadabad Sarayları
Yalı, Köşk, Konak
Korugan 635
Korugan
Korugan 634
Korugan
Korugan 633
Korugan
Korugan 632
Korugan
Korugan 631
Korugan
Korugan 630
Korugan
Korugan 629
Korugan
Korugan 628
Korugan
Korugan 627
Korugan
Korugan 626
Korugan
Korugan 625
Korugan
Korugan 624
Korugan
Korugan 623
Korugan
Korugan 622
Korugan
Korugan 621
Korugan
Korugan 620
Korugan
Korugan 619
Korugan
Korugan 618
Korugan
Korugan 617
Korugan
Korugan 616
Korugan
Korugan 615
Korugan
Korugan 614
Korugan
Korugan 613
Korugan
Korugan 612
Korugan
Korugan 611
Korugan
7-8 Hasanpaşa Fırını
Dükkân
Kurabiye Fırını Seramik Panosu
Duvar Panosu
Gözüm Apartmanı
Apartman
Süleyman Nazif Sokak Jale Yılmabaşar Seramik Kaplaması
Duvar Panosu
Kurtuluş Caddesi Jale Yılmabaşar Seramik Panosu
Duvar Panosu
Aziz Nektorios Evi
Kalıntı, Yalı, Köşk, Konak
Bağdat Caddesi No:261 Seramik Panosu
Duvar Panosu
Heper Apartmanı Seramik Panosu
Duvar Panosu
A.Karakazan Apartmanı Seramik Panosu
Duvar Panosu
Cemal Bey Apartmanı Seramik Panoları
Duvar Panosu
Suadiye Apartmanı Seramik Panoları
Duvar Panosu
Hoş Seda Apartmanı Seramik Panosu
Duvar Panosu
Tabya, Bahşayiş
Tabya
Korugan 610
Korugan
Korugan 609
Korugan
Korugan 608
Korugan