Rüstem Paşa
Saidiye Han
Pasaj-İşhanı
Ayan Hanı
Pasaj-İşhanı
Mermerci Han
Pasaj-İşhanı
Mesadet Han
Pasaj-İşhanı
Lüleci Han
Pasaj-İşhanı
Salih Efendi Han
Pasaj-İşhanı
Büyük Şişeci Han
Pasaj-İşhanı
Demiröz Han
Pasaj-İşhanı
Konya Hanı
Pasaj-İşhanı
Mataracı Han
Pasaj-İşhanı
İkinci Vakıf Han
Pasaj-İşhanı
Leblebici Han
Pasaj-İşhanı
Sultan V. Murat Türbesi
Türbe
Manifaturacı Heykeli
Anıt ve Heykel
Hacopulo Hanı
Pasaj-İşhanı
Camcıbaşı Han
Pasaj-İşhanı
Kuru Kahveci Han
Pasaj-İşhanı
Yeni Cami Arka Köşesindeki Sadaka Taşı
Yeni Cami Arka Köşesindeki Sadaka Taşı
Sadaka Taşı
Nasırzade Han
Pasaj-İşhanı
Fındıklıyan Han
Pasaj-İşhanı
Tanus Han
Pasaj-İşhanı
Çavuşbaşı Han
Pasaj-İşhanı
Papazoğlu Hanı
Pasaj-İşhanı
Kiraz Han
Kiraz Han
Pasaj-İşhanı
Vakıf Han Çeşmesi
Çeşme
Büyük Abud Efendi Han
Pasaj-İşhanı
Çelebioğlu Alaaddin Türbesi
Türbe
Alaca Hamam
Alaca Hamam, İstanbul
Hamam
Yeni Camii Kuş Evi
Yeni Camii Kuş Evi
Kuş Evi
Tarihi Yarımada Gezileri: Eminönü’nden Sultanahmet’e
Sarı Beyazıt Camii
Sarı Beyazıt Camii
Tarihi Cami
Kuveloğlu Han
Pasaj-İşhanı
Mısır Çarşısı Dua Kürsüsü ve Dua Meydanı
Mısır Çarşısı
Arasta
Mimar Sinan Geziyolu (Eminönü – Topkapı Sarayı)
Diğer Türler
Mimar Sinan Geziyolu (Eminönü – Azapkapı)
Sabuncu Han
Pasaj-İşhanı
Kurukahveci Mehmet Efendi Binası
Diğer Türler
Küçük Çukur Han
Kervansaray
Büyük Çukur Han
Büyük Çukur Han
Kervansaray
Yeni Cami Kütüphanesi
Tarihi Kütüphane
Yeni Cami Darülkurra ve Darülhadisi
Medrese
Sıbyan Mektebi, Rüstem Paşa
Sıbyan Mektebi
Zindan Kapısı
Zindan Kapısı
Kalıntı, Sur
Mısır Çarşısı Hasırcılar Kapısı
Anıtsal Kapı
Mısır Çarşısı Çiçek Pazarı Kapısı
Anıtsal Kapı
Mısır Çarşısı Balık Pazarı Kapısı
Anıtsal Kapı
Mısır Çarşısı Ketenciler Kapısı
Anıtsal Kapı
Mısır Çarşısı Haseki Kapısı
Anıtsal Kapı
Yeni-Cami
Yeni Cami Külliyesi
Külliye, Tarihi Cami
Yeni Cami Muvakkithanesi Kitabesi
Yeni Cami Muvakkithanesi
Muvakkithane