İdari Yapılar
Şato
Kütüphane
Ayakapı Karakolu
Karakol
Hindistan Büyükelçiliği Binası, Çankaya
Elçilik
Yunanistan Başkonsolosluğu
Elçilik
Eski Cezaevi, Buldan
Buldan Eski Hükümet Konağı
Denizli Eski Hükümet Konağı
Kamusal Yapı
Güney Eski Hükümet Konağı
Çivril Eski Hükümet Konağı
Menteşe Belediye Binası
Menteşe Belediyesi Ek Bina
Tazıcılar Ocağı
Tazıcılar Ocağı
Diğer Türler
Eski Belediye Binası, Erzincan
Kamusal Yapı
Çeşme Belediye Binası
Bayındır Belediye Binası
Bayındır Eski Hükümet Konağı
Urla Belediye Binası
Gümrük Binaları, Karina
Gümrük Binası
Karakol, Sümbül Efendi
Karakol
Şehzadebaşı Karakolu
Şehzadebaşı Karakolu
Karakol
Cibali Karakolu
Cibali Karakolu
Karakol
Langa Karakolu
Langa Karakolu
Karakol
Tayyare Binası, Ödemiş
Kamusal Yapı
PTT Binası, Ödemiş
Postane
Ödemiş Hükümet Konağı
Kamusal Yapı
Karaferye Hükümet Konağı
Kamusal Yapı
Türkiye Musevileri Hahambaşılık Binası
Kamusal Yapı
Eski Hükümet Konağı, Adana
Kamusal Yapı
Osmanlı Arşivleri Binası
Kamusal Yapı
Çarşamba Karakolu
Çarşamba Karakolu
Karakol
Eski Belediye Binası, Bitlis
Kamusal Yapı
Milas Eski Hükümet Konağı Binası
Kamusal Yapı
İstanbul Üniversitesi Kapı Köşkü 2
Yalı, Köşk, Konak
İstanbul Üniversitesi Kapı Köşkü 1
Yalı, Köşk, Konak
İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası
İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası
Kamusal Yapı
Maden Tarihi Hükümet Konağı
Kamusal Yapı
Aydın Koruma Kurulu Binası
Kamusal Yapı
Fatih Karakolu
Fatih Müftülüğü
Kamusal Yapı, Karakol
Tarihi Belediye Binası, Çorlu
Tarihi Belediye Binası, Çorlu
Edremit Hükümet Konağı
Eski Belediye Binası, Afyonkarahisar
Kamusal Yapı
İstanbul Belediye Sarayı
İstanbul Belediye Sarayı
Diğer Türler
Giresun Belediye Binası
Kamusal Yapı
Eski Hükümet Konağı, Giresun
Kamusal Yapı
Sarıyer Topçu Karakolu
Karakol
Kemeraltı Karakolu
Karakol
Kemer Karakolu, İzmir
Karakol
Kuşadası Hükümet Konağı
Kuşadası Hükümet Konağı
Kamusal Yapı
Kadırga Karakolu - Pervititch
Kadırga Karakolu
Karakol
Beylerbeyi Sarayı, Kars