Birinci Ulusal Mimarlık Akımı

Balıkesir Vali Konağı