Nimelceyş Kabir ve Türbeleri

İstanbul’u fetih hareketlerine katılmış kişilerin türbe ve kabirleri. 1453’ten önceki kuşatmalara katılanlara “evvelun”; Fatih Sultan Mehmet’in ordusuyla katılanlara “ahirun denilir. Hepsi bu tema altına alınabilir.

Harbi Mescidi Haziresi
Harbi Mescidi Haziresi
Hazire-Mezarlık
Hasan Baba Kabri
Kabir
Nimelceyş Kabri 4, Cankurtaran
Kabir
Nimelceyş Kabri 3, Cankurtaran
Kabir
Nimelceyş Kabirleri 2, Cankurtaran
Kabir
Nimelceyş Kabri 2, Ahırkapı
Kabir
Behai Haziresi
Hazire-Mezarlık
Çelebioğlu Alaaddin Türbesi
Türbe
Doğan Ağa Kabri
Kabir
Saka Baba Kabri
Kabir
Cebecibaşılar Haziresi
Hazire-Mezarlık
Bereketzade Ali Efendi Kabri
Hazire-Mezarlık
Balaban Ağa Kabri
Hazire-Mezarlık
Azeb Baba
Hazire-Mezarlık
Ali Bali Ağa Kabri
Türbe
Baltalı Baba Kabri
Kabir
Alemdar Baba Kabri
Kabir
Ekmekçibaşı Ali Ağa Kabri, Beşiktaş
Kabir
Ekmekçibaşı Ali Ağa Kabri, Beyoğlu
Hazire-Mezarlık
Alemdar İbrahim Efendi Kabri
Kabir
Ahmet Kethüda Kabri
Hazire-Mezarlık
Yıldız Dede Kabri
Yıldız Dede Kabri
Kabir
Yedi Şehitler Kabristanı, Silivrikapı
Hazire-Mezarlık
Yavuz Er Sinan Kabri
Hazire-Mezarlık
Yavaşça Şahin Ali Paşa Kabri
Kabir
Evlice Baba Kabri
Türbe
Uzun Yusuf Kabri
Hazire-Mezarlık
Uryanizade Dede Türbesi
Türbe
Toygar Hamza Kabri
Hazire-Mezarlık
Tokmaktepe Mezarlığı 2
Hazire-Mezarlık
Tokmaktepe Mezarlığı 1
Tokmaktepe Mezarlığı 1
Hazire-Mezarlık
Kadı Mehmet Efendi Kabri
Kabir
Ali Baba Kabri
Ali Baba Kabri, Okmeydanı
Kabir
Hoca Şemseddin Ahmet Kabri
Hazire-Mezarlık
Şehsuvar Bey Kabri
Kabir
Uzun Şüca Kabri ve Haziresi
Uzun Şüca Kabri ve Haziresi
Hazire-Mezarlık
Sinan Atik Kabri
Hazire-Mezarlık
Bina Emini Sinan Ağa Kabri
Hazire-Mezarlık
Silahtar Mehmet Ağa Kabri
Kabir
Servili Baba Türbesi
Türbe
Çobanbaşı Süleyman Ağa Kabri
Hazire-Mezarlık
Sekbanbaşı Mehmet Ağa Kabri
Hazire-Mezarlık
Pervane Dede Kabri
Kabir
Sarı Musa Kabri
Hazire-Mezarlık
Sarı Bayezit Kabri
Hazire-Mezarlık
Saraç İshak Kabri
Hazire-Mezarlık
Sancaktar Hayreddin Kabri
Hazire-Mezarlık
Hoca Sinan Kabri
Kabir
Salih Dede Kabri
Hazire-Mezarlık
Segbanbaşı Ramazan Ağa Türbesi
Türbe