Osmanlı Padişah Türbeleri

Osmanlı Padişahları toplamda 24 ayrı türbede medfun bulunmaktadır. Türbesi olmayan tek padişah Sultan Vahdettin’in kabri, Şam’da Sultan Selim Camii haziresinde bulunmaktadır.

İki padişahın iki ayrı türbesi vardır.
Birinci Kosova Savaşı’ndan sonra şehit edilen I. Murat’ın iç organları, Priştine şehrinin Mazgit köyüne gömülmüş, daha sonra buraya Yıldırım Bayezid tarafından türbe inşa ettirilmişti.

1566’daki Zigetvar kuşatması esnasında vefat eden Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organları bulunduğu yerde gömülmüş sonrasında burası türbeye çevrilmişti. Bölgenin Osmanlılar tarafından kaybedilmesinden sonra yok edilen türbe yapılan araştırmalar sonucunda yeri tespit edilerek 1994 yılında yeniden inşa edilmiştir.

Türbe Listesi:
1- Osman Gazi Türbesi, Bursa
2- Orhan Gazi Türbesi, Bursa
3- I. Murat Türbesi (Hüdavendigar), Bursa
4- I. Murat Türbesi (Hüdavendigar),Priştine-Kosova
5- I. Beyazid Türbesi (Yıldırım), Bursa
6- I. Mehmet Türbesi (Çelebi), Bursa
7- II. Murat Türbesi, Bursa
8- II. Mehmet Türbesi (Fatih), İstanbul
9- II. Beyazid Türbesi (Veli), İstanbul
10- I. Selim Türbesi (Yavuz), İstanbul
11- I. Süleyman Türbesi (Kanuni), İstanbul
– II. Süleyman
– II. Ahmet
12- I. Süleyman Türbesi (Kanuni), Zigetvar-Macaristan
13- II. Selim Türbesi (Sarı), İstanbul
14- III. Murat Türbesi, İstanbul
15- III. Mehmet Türbesi, İstanbul
16- I. Ahmet Türbesi, İstanbul
– II. Osman
– IV. Murat
17- I. Mustafa Türbesi, İstanbul
– İbrahim
18- Hatice Turhan Sultan Türbesi, İstanbul
– IV. Mehmet
– II. Mustafa
– III. Ahmet
– I. Mahmut
– III. Osman
19- III. Mustafa Türbesi, İstanbul
– III. Selim
20- I. Abdülhamit Türbesi, İstanbul
– IV. Mustafa
21- II. Mahmut Türbesi, İstanbul
– Abdülaziz
– II. Abdülhamit
22- Abdülmecit Türbesi, İstanbul
23- V. Murat Türbesi, İstanbul
24- V. Mehmet Türbesi (Reşat), İstanbul
25- Sultan Vahdettin Kabri, Şam-Suriye