Hacı Arif Ağa Çeşmesi

Yapılış Tarihi: H. 1269 / M. 1852-53

Kitabesi;
“ve cealna minel mai kulle şey’in hayy”

Etmişdi Hacı Ârif Ağa rıhlet-i bekâ
Rûhu için oldu bunda revân âb-ı can-fezâ

Dil-teşnegâna söyledi târîhini Senîh
Âb iç bu çeşmeden gel et o merhûma duʽâ

✶ Medya
Bir cevap yazın

Bağlantıyı kopyala

Paylaş