Hafız Ahmet Ağa Meydan Çeşmesi

Yapılış Tarihi: H.1233 / M.1817 – 1819

Kitabesi;

Maşaallah

Bi-hamdillâh muvaffak etdi Bârî
Bu câ-yı dil-küşâyı kıldı âbâd

Rızâenlillâh için sâhibü’l-hayrât
İmâmeyn aşkına eyledi îcâd

Kapanî Hacı Hâfız Ahmed Ağa
İlâ yevmi’l-kıyâm nâmı ola yâd

Bu tâm târîhi görüp dedi Kenzî
Kıl ervâh-ı şehîd-i Kerbelâ şâd

✶ Medya
Bir cevap yazın

Bağlantıyı kopyala

Paylaş