17. yy

1601 – 1700

Sahib-ül Emir Camii, Tebriz
Tarihi Cami
Süleyman Kaptan Çeşmesi, Peksimet
Çeşme
Yeni Hamam
Hamam
Eğri Kalesi
Kale
Tek Minare, Işıklı
Kalıntı, Tarihi Cami
Hanönü Camii, Kızılcabölük
Tarihi Cami
Çarşı Camii, Buldan
Tarihi Cami
Teslim Abdal Türbesi, Cankurtaran
Türbe
Kazak Abdal Türbesi
Türbe
Köprübaşı Camii
Tarihi Cami
Şadırvanaltı Camii Şadırvanı
Şadırvan
Mehmet Kethüda Çeşmesi, Cerrahpaşa
Mehmet Kethüda Çeşmesi, Cerrahpaşa
Çeşme
Mahkeme Camii, Menemen
Tarihi Cami
Tezveren Şeyh Kamil Türbesi, Menemen
Türbe
Taşhan, Menemen
Kervansaray
Ahmet Şemsi Paşa Camii, Yavuzköy
Tarihi Cami
Kalgay Girayhan Çeşmesi
Çeşme
Orta Mescit Çeşmesi, Bayındır
Çeşme
Hacı Sinan Hamam Çeşmesi
Çeşme
Lindos Çeşmesi, Rodos
Çeşme
Orta Mescit, Bayındır
Mescit
Hacı İbrahim Camii, Eski Furunlu
Tarihi Cami
Yedikule Hacı Piri Camii
Tarihi Cami
Dibek Camii
Tarihi Cami
Orta Mezar Hamamı, Filibe
Hamam
Akpınar Çeşmesi, Urla
Çeşme
Sümbül Efendi Haziresi
Sümbül Efendi Haziresi
Hazire-Mezarlık
Bara Kaman
Türbe
Mihtar Mahal
Anıtsal Kapı
Tahmis Han
Pasaj-İşhanı
Köprülü Mehmet Paşa Cami
Köprülü Mehmet Paşa Camii
Tarihi Cami
İshak Bey Camii
İshak Bey Camii, Selçuk
Tarihi Cami
Sanki Yedim Camii
Tarihi Cami
Veledi Karabaş Camii
Veledi Karabaş Camii
Tarihi Cami
Arif Mehmet Efendi Kütüphanesi
Tarihi Kütüphane
Kale Medresesi, Birgi
Medrese
Fazlıoğlu Hanı, Konak
Kervansaray
Kestane Pazarı Şadırvanı
Şadırvan
Başdurak Camii Şadırvanı
Şadırvan
Vezir Camii
Vezir Camii
Tarihi Cami
Çivici Hamamı
Hamam
Kambur Mustafa Paşa Camii
Kambur Mustafa Paşa Camii
Tarihi Cami
Vezir Hanı
Vezir Hanı
Pasaj-İşhanı
Mustafa Paşa Kulesi
Yalı, Köşk, Konak
Dede Oruç Camii
Dede Oruç Camii
Tarihi Cami
Arslan Paşa Darülhadisi
Arslan Paşa Medresesi Darülhadisi
Medrese
İnadiye Kalesi Kalıntısı, Kandiye
Kale
Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi Medrese Hücreleri
Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi
Medrese
Topkapı Sarayı Has Fırın
Has Fırın
Hamam, Çandarlı
Hamam