Alanda bulunan MS 11-12 yüzyıla tarihlenen haç, bu alanın kilisenin daha sonraki bir döneminde kullanılmış olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmaların sonucunda kilisenin, mevcut planıyla Erken Dönem Bizans Kiliseleri’nde görülen üç nefli ve üç apsisli, doğu batı yönde uzanan, bazilikal  planlı bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Kilisenin narteks ve atrium kısmının üzerinde, yıkılması gereken modern yapılar bulunduğu için, bu alanda çalışma yapmak mümkün değildir.

Sebastopolis Bizans Kilisesi Kazıları, Doç. Dr. Akın Temür

✶ Medya

✶ İlgili Yerler