Günümüzde toprak altında ve çevresiyle birlikte ilgiye oldukça muhtaç haldeki antik tiyatronun toprak üstü seviyesinden kalan kemerli bir parçadır. Viran Kapı’nın yalnızca tiyatronun bir parçası olmayıp Via Tecta denen ve Asklepion’a giden kutsal yolun da giriş kapısı olduğu söylenmektedir. Kimi kaynaklara göre Asklepion’a ölümün girmesinin yasak olduğuna ilişkin yazı bu kapının üzerindeyken bazı yerlerde de bu yazının burada değil yolun tam Asklepion’a ulaştığı noktada yer aldığı bilgisine yer verilmektedir. Bu nokta şehrin en güzel izlenebildiği noktalardan biridir. Bulunduğu tepenin ardında Amfitiyatro yer almaktadır.

✶ Medya

✶ İlgili Yerler