1956-7 yıllarında Gordion kentinde, Megaron 2 olarak adlandırılan yapıda yapılan kazılarda dünyanın günümüze ulaşan en eski mozaik döşemesi keşfedilmiştir. MÖ 9. yüzyıla tarihlendirilir Bir çok desenin için içe geçmesiyle ortaya çıkmış bir mozaiktir. Mozaikte yer alan desenler muhtemelen kentin meşhur tekstil ürünlerinde kullanılan desenlerin betimlemeleridir.1 Mozaik daha sonra parçalar halinde Gordion müzesinde açık havada çatı koruması altında sergilenmek üzere taşınmıştır. Çimento ile kaplanmış ve taşınması sırasında bölümlenen parçalar, yeni yerine aktarılırken ne yazık ki o dönemin teknikleri yetersiz kalmış, özgünlüğünü epey yitirmiştir. Birleştirici malzeme olarak çimento kullanıldığı için hem çirkin bir görüntü oluşmuş hem de uygun olmayan malzemeden ötürü bozulmalar gerçekleşmiştir.2 Mozaiğin bozulmasını en aza indirgemek ve gelecekte daha iyi bir koruma sağlamak üzerine çeşitli koruma önerileri geliştirilmiştir.3

1 Conlab – Gordion Yassıhöyük
2 Thompson, Elizabeth T.. “Documentation and Evaluation of the Conditions of the 9th Century B.C.E. Mosaic, from Gordion, Turkey and Recommendations for its Conservation and Treatment.” (2011).
3 Wohlgemuth, Kevin Adam. “Revisiting Gordion’s Pebble Mosaic Pavement: Evaluating Re-Backing Techniques and Investigating Alkali-Silica Reaction.” (2014).

✶ Medya

✶ İlgili Yerler