Hacı Bayezid Çeşmesi, Bolvadin

Hacı Ahmet Çeşmesi olarak da bilinir.

Hacı Ahmet Sokak 60 nolu evin duvarına arka (geniş) yüzüyle bitişik durumda prizmal bir yapıdadır. Yuvarlak kemeri silme girintilidir. Ayaklar üzerindeki kemer yastık taşları taşkın, üst kesim bu taşkınlıkla yükselir. Üstte beton saçaklık yapılmıştır. İç kesimde kemer içinde kitabesi, altında da iki su oluğu vardır. Su yalağı betondan yenilenmiş olup, doğuya doğru uzanmaktadır.

Kaynak: Hacı Ahmet Çeşme – Türkiye Kültür Portalı

Kitabesi:

“Emera bi-inşâ’i hâzihi-l-‘ayni-l-câriyeti fî eyyâmi devleti es-Sultân Suleymân ibn Selîm Han edâmallâhu ‘umrahu-l-‘âlî ed-da’îf Hâcî Bâyezîd bin Musâfir fî evasiti Zi-l-ka’deti 935”

Açıklaması: “Musâfir oğlu (zayıf kul) Hacı Bâyezîd, bu akan suyun (çeşmenin) inşa edilmesini, Selim Han oğlu Sultan Süleyman (Allah yüce ömrünü uzun eylesin) zamanında emretti.” İnşa tarihi, zilkade ayının ortası, H. 935 (M. 21 Temmuz 1529).

Kitabe, Haydar Murad Hepsev tarafından okunmuştur.

✶ Medya
Bir cevap yazın