Kırklareli Hardaliye Evi

Zemin kat ve birinci kattan oluşan binanın girişi Karakaşbey Caddesi’ne bakan ön cephesindedir. Cephenin ortasında, merdivenle çıkılan çatıya kadar yükselen girintili bir giriş nişi bulunmaktadır. Kapı üstünde ve giriş nişinin sağ ve solunda pencereler bulunmaktadır. Sağ cephesi sağır ve bitişik olan binaya sonradan küçük pencereler açılmıştır. Cepheleri sıvalı, pencereleri basık kemerli ve sıva işi sövelidir. Kat arasında sıva işi profilli bir silme bulunmaktadır. Geniş saçakları olan binanın saçak altlarında eliböğründeler bulunmaktadır. Çatısı kırma üzeri marsilya kiremit kaplıdır.

Kaynak: Karakaş Mahallesi 72 Ada 7 Parselde Konut | Kırklareli Kültür Varlıkları Envanteri (kirklarelienvanteri.gov.tr)

✶ Medya
Bir cevap yazın

Bağlantıyı kopyala

Paylaş