Battalgazi Surları

Eski Malatya Surları olarak da bilinir.

MS. I. yy.’ın sonlarına doğru Roma İmparatoru Titus zamanında yapımına başlanan sur inşaatı Traianus tarafından genişletilerek devam ettirilmiştir.  I. Constans döneminde surun yapımı hızlandırılmış, 532 yıllarında İmparator Jüstinianus (527-565) bu surları genişleterek tamamlamıştır. Beşgen bir plan üzerine kurulmuş olan yapı, harap durumdadır. Ayakta kalan parçalardaki yapı tekniği; duvarların iç ve dış yüzü düzgün iri boyutlu taşlarla kaplanmış olup düz taşlar arası moloz taşlarla doldurularak, harç ile kaynaştırılmıştır. Malatya surlarının 5’i doğusunda, 1’i kuzeyinde, 1’i batısında, 4’ü güneyinde olmak üzere 11 sur kapısı ve 75 burcu bulunmaktadır. Bu kapılar; Alacakapı, Meşakkapı, Pazarkapısı, Süsürkemkapı, Börüdiyye, Yediboy (Sepidroz ) Kapısı, Bağdat Kapısı ve Gizli kapıdır. Kalenin sur hendeği 1060’da genişletilmiş, 18 Eylül 1102’de Danişmentli Gümüştekin Ahmet Gazi tarafından ele geçirilen şehrin surları yeniden onarılmıştır. Eski Malatya Şehir Surları, 2010-2015 yılları arasında Battalgazi Belediyesi tarafından bir bölümü  restore edilmiştir.

Kaynak: TC. Malatya Valiliği(2014), Malatya Kültür Envanteri, Malatya Ofis Matbaacılık Tic. Ltd. Şti.

TC. Battalgazi Belediyesi (22.09.2020), Eski Malatya Şehir Surları, https://battalgazi.bel.tr/p/eski-malatya-surlari-ve-kalesi-1600764347386

✶ Medya

Bir cevap yazın