Palu Surp Lusaroviç Kilisesi

Palu Kilisesi olarak da bilinir.

Surp Lusavoriç Kilisesi, tek nefli ve doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. 2018 yılı içinde projeye yönelik yapılan kazı çalışmasında da herhangi bir kitabeye rastlanmamıştır. Fakat apsis kısmının kemer içinde Ermenice bir yazıt görülmekte olup tarih okunmamaktadır. Kiliseyi 19. yüzyıl ortalarına tarihlendirilmektedir.

Palu Surp Lusaroviç Kilisesi – İsmail Aytaç

✶ Medya

Bir cevap yazın