Eski Vali Konağı, Kırklareli

Yöresel sivil mimarlık örneği yapı orta sofalı plan şeması özelliği taşımakta olup; bodrum üzeri iki kattan oluşan, yapının tüm katları aynı plan şemasındadır. Bodrum kat dış duvarları taş, üst kat taşıyıcı duvarları tuğla örgülüdür. Bölücü duvarları ahşap karkas duvar üzeri bağdadi sıvadır. Girişi Namazgah Caddesine bakan cephesinde merdivenle çıkılan girinti şeklindedir. Girişin üzerinde dört taş sütuna oturan bir balkon bulunmaktadır. Bu balkon üst katta da aynı aksta yine dört sütunla devam etmektedir. En üstte üçgen alınlıkla sonlanmaktadır. Cepheler sıvalıdır. Kat silmeleri ve köşe sütunlarıyla hareketlendirilmiştir. Pencereler zemin katta basık kemerli, birinci katta dikdörtgen ve üzerilerinde üçgen formlu çıkıntılar bulunmatkadır. Çatı önünde parapet duvarı vardır ve gizlidir.

Kaynak: 152 ada, 7 parsel Eski Vali Konağı | Kırklareli Kültür Varlıkları Envanteri (kirklarelienvanteri.gov.tr)

✶ Medya
Bir cevap yazın