Kiremit çatılı, üç nefli bazilika tipinde bir kilisedir.Mezarlık içindedir.Mimarı Akilepsos Aleksios’tur.