Prusius ad Hypium

Cierus, Kieros, Prusias ad Hypium, Konuralp olarak da bilinir.

Düzce Konuralp Mahallesi’nde yer alan Prusias ad Hypium Antik Kenti’nin tarihi, MÖ 3’üncü yüzyıla uzanmaktadır. Konuralp ilk olarak tarih sahnesine Hypios adı ile çıkmıştır. Doğudan batıya uzanan, Küçük Melen ve Tabak Çayları yakınında, ovada son bulan bir tepenin üzerine kurulan kasabanın adı Hypios’dan sonra Kieros olarak anılmaya başlamıştır. Mariandynlere ve Herekleia Devleti’ne karşı harekete geçen Bithynler, kralları I. Prusias (dönem MÖ 230-182)’ın eliyle Sangarios’un doğusundaki Kieros’u zaptetmişlerdir. Buraya Bithyn Kolonisi yerleştirerek kısa zamanda eskisine göre daha bayındır hale getiren I. Prusias, şehri bir çok abidelerle süslemiş ve tahkim ettirdikten sonra adını da değiştirmiştir. Böylece Kieros MÖ 2’nci yüzyıl sonlarında tarih sahnesinden çekilmiş, kent de kralın adına izafeten “Prusias” ismini almıştır.

Kültür Portalı – Prusius ad Hypium

✶ Medya

Bir cevap yazın