Silahtar Mustafa Ağa Kervansarayı

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı olarak da bilinir.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan kervansaray, 1637 tarihinde IV. Murat’ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 68×76 metre boyutunda dikdörtgen bir alan üzerine, açık avlu ve kapalı hol olarak inşa edilmiştir. 

Evliya Çelebi kervansaray hakkında şunları söylemektedir: Kervansarayların en mükellefi Sultan Murad Han makbulü Silahtar Mustafa Paşa Hanı olup 170 hücreli ve Timur kapulu, kubbelerle arasta olmuş bir han-ı bi-menenddir. Kapusu üzerinde Tarih’in ahar mısrai “Oldu bu han-ı cedid aramgah-ı bi-bedel”dir.

✶ Medya

Bir cevap yazın