Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi, Topkapı

Yapılış Tarihi: H. 1261 / M. 1845 – 1846

Kitabesi;
Bezm-i âlem nâm Sultân mâder-i Şâh-ı cihân
Menbaʽ-ı cûd ü mekârim çeşme-i âb-ı vefâ

Dehri sîr-âb edecek mâ’ü’l-hayâtı lütfile
Kıldı feyz-i zindegânîden cihân kesb-i devâ

Yapdırıp bu çeşme-sârı hastahâne nezdine
Zâhir oldu defʽ-i emrâz-ı ibâda mâcerâ

Eylesün şâh-ı cihânla Vâlide Sultânı Hak
Haşre dek nûş-i zülâl-i âfiyetle pür-safâ

Zîver etsün defʽ-i illet nazmdan târîh-i tâm
Yapdı dil-cû mâder-i şâh-ı zaman aynü’ş-şifâ

✶ Medya
Bir cevap yazın

Bağlantıyı kopyala

Paylaş