Hatice Kadın Çeşmesi

Yapılış Tarih: H.1193 / M.1779 – 1780

Kitabesi;
Bu çeşme-i zemzem-âsâ mahz-ı ayn-ı rahmet-i Hakdır  
Ki Mektûbî Emin Efendi rûhıyçün olup icrâ 
Kemâl-i şefkatinden bu mahalde mâderi anın
Hatice Kadın etdi sarf-ı Tayyib-i mâl ile ihyâ 
Hudâ banisini hem oğlunu cennetde cem’itsün 
İkisin dahi âb-ı Kevser ile eyleyüb irvâ
Bu hayre Behçeti çok hizmet itdi hem didi târih
Suyun buldu yerinde âb-ı dil-cû çeşme-i ra’nâ

✶ Medya
Bir cevap yazın

Bağlantıyı kopyala

Paylaş