Macarlar Yokuşunda bulunan iki katlı kagir yapı.

✶ Medya