Necmiye Hanım Çeşmesi, Altındağ

Çiçeklioğlu Camii Çeşmesi olarak da bilinir.

Kütükçüzade İzzet Efendi’nin kızı Necmiye Hanım tarafından, H. 1331 (M. 1912-1913) tarihinde yaptırıldığı üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır.

✶ Medya

✶ İlgili Yerler

Bir cevap yazın